Algemene Informatie

Goed om te weten

Verwijzingen

Mocht uw een afspraak willen maken met een of meerdere van onze therapeuten dan heeft u geen verwijsbrief nodig. U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat als u geen verwijzing heeft dat uw fysiotherapeut een screening zal doen. Dit zijn de regels die de Nederlandse Zorg Autoriteit hebben gesteld aan de vrije toegankelijkheid van de fysiotherapeut. Dit voorkomt dat er ernstige aandoeningen over het hoofd worden gezien.

Vergoedingen

IBC Amstelland kiest bewust voor contractvrij werken. Contractvrij werken betekent dat wij geen zorgcontracten hebben met verzekeringsmaatschappijen. De oprechte individuele aandacht en tijd waar wij voor staan wordt hierdoor gewaarborgd. U kunt uw factuur zelf bij uw verzekering indienen. In de meeste gevallen krijgt u 75-100% vergoed afhankelijk van uw verzekeringspakket. Wij adviseren u voorafgaand aan uw bezoek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Privacy

IBC Amstelland valt onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Deze wet bevat algemene voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens in het algemeen en patienten informatie in het bijzonder. IBC Amstelland gaat uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. Mocht het nodig zijn om u gegevens digitaal met een andere zorgverlener buiten IBC Amstelland uit te wisselen dan zullen wij dit altijd eerst met u overleggen. IBC Amstelland gebruikt uw e-mail adres uitsluitend om contact met u op te nemen en u eventueel te informeren over ontwikkelingen die voor u van toepassing zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. Alle betrokkenen binnen IBC Amstelland zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Klachten procedure

IBC Amstelland valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die sinds januari 2017 van kracht is. De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Indien u een klacht kenbaar heeft gemaakt en niet tevreden bent over de geboden oplossing, dan heeft IBC Amstelland als lid van de KNGF voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kunt u benaderen via KNGF Ledenvoorlichting. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing.

Veiligheid en hygiëne

Bij IBC Amstelland is veiligheid en hygiëne belangrijk. Wij streven ernaar om een zo veilig mogelijk omgeving te creëren voor onze bezoekers en werknemers. Dit geldt voor zowel fysieke veiligheid als emotionele veiligheid. IBC Amstelland treft dagelijks maatregelen zoals het goed schoonhouden van de apparatuur om de hygiëne binnen het centrum te waarborgen.

Kwaliteitssysteem

Alle disciplines binnen het centrum werken volgens de landelijke afspraken en standaarden, geldend voor hun beroepsgroep. De medewerkers zijn allen lid van een beroepsvereniging. Voor de fysiotherapeuten is dat een bigregistratie en het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Daarnaast staan zij geregistreerd in een kwaliteitsregister (CKR) wat bijhoudt hoeveel vakinhoudelijke scholing er is gevolgd.

We helpen u graag!