Onze werkwijze

De unieke werkwijze van IBC Amstelland

Gespecialiseerde zorg rondom patiënten met schouder en rugklachten vergt primair vakinhoudelijke kennis. Kennis die bij IBC Amstelland is ingebed door meer dan 20 jaar ervaring van beide oprichters in zowel 2e als 1e lijn zorg. Doordat we ons richten op deze twee specifieke regio’s zijn we ook werkelijk in staat om vakinhoudelijk de diepte in te gaan en gespecialiseerde zorg te leveren.

Onze unieke persoonlijke én geïntegreerde aanpak

Bij aanvang van de behandeling krijgt u een “trajectbegeleider”. Of uw behandeling nou kort is of lang, met één of meerdere disciplines. Deze stemt samen met u het behandeltraject af en is uw aanspreekpunt. Als u door één discipline wordt behandeld, dan is uw trajectbegeleider uw behandelaar. Als er meerdere disciplines in het behandeltraject worden betrokken, zal uw trajectbegeleider de afstemming zoeken met de andere behandelaars voor een geïntegreerde aanpak van uw probleem. Indien u met vragen of opmerkingen zit, kunt u altijd terecht bij uw trajectbegeleider. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er positieve effecten zijn van interdisciplinaire behandeling.

Persoonlijk aandacht

Naast deze vakkundigheid vinden wij persoonlijke aandacht en tijd een belangrijke factor om tot de kern van het probleem te komen. In de huidige zorgmaatschappij is de tijdfactor een belemmering geworden om goede zorg te kunnen leveren. Door meer tijd te investeren ontstaat een behandeltraject dat afgestemd is op u en vervallen we niet een algemene protocollaire aanpak van uw schouder of rug klacht.

Eerste lijn zorg

Fysiotherapie heeft directe toegankelijkheid, dat wil zeggen dat het is niet perse nodig is een verwijzing van uw huisarts of specialist te hebben. In dit geval zal een screening plaatsvinden om te bepalen of een verwijzing noodzakelijk is. Belangrijk vinden wij dat goed duidelijk wordt wat de oorzaak is van uw klacht. We besteden veel aandacht aan de diagnose, het hoe en waarom klachten ontstaan of in stand worden gehouden. Pas dan is het mogelijk een passend behandelplan op te stellen, welke met u wordt afgestemd.

Tweede lijn zorg

IBC Amstelland Revalidatie is een tweede lijn zorg. Dit betekent dat uw klacht meestal complexer is en meerdere disciplines nodig heeft om te kunnen herstellen. Uw zorgvraag komt dan onder de behandeling van een revalidatie arts te vallen. Deze bepaalt in samenspraak met u welke disciplines er wenselijk zijn om te worden ingeschakeld in het behandeltraject.

Interdisciplinair

IBC staat voor Interdisciplinair BehandelCentrum. “Inter” betekent dat de disciplines die er werkzaam zijn ook daadwerkelijk hun behandelingen op elkaar afstemmen, middels een wekelijks interdisciplinair overleg (IDO). We zijn van mening dat we elkaars expertise nodig hebben. Immers sommige schouder- en rugklachten hebben een bredere kijk en aanpak nodig.

Trajectbegeleider

U staat als patiënt centraal in het proces. Samen met u wordt besloten hoe we kunnen komen tot optimaal herstel. Er volgt er een intake met uw behandelaar die we de “trajectbegeleider” noemen. Of u nu één of meerdere disciplines nodig heeft, uw trajectbegeleider blijft uw hoofdbehandelaar.

Mijn positieve gezondheid

Indien er sprake is van langdurige schouder of rug problematiek, is er regelmatig ook sprake van verstoringen op andere vlakken. Zoals uw dagelijks functioneren of het niet meer kunnen participeren in geliefde sportactiviteiten of zelfs gevoelens van somberheid en neerslachtigheid. Onbewust kunnen deze verstoringen de klachten beïnvloeden en herstel in de weg staan. Als we voorbij gaan aan deze verstoringen lukt het niet om tot een optimaal herstel te komen. Om te kunnen bepalen welke zorg voor u het meest optimaal is, willen we een indruk krijgen over uw gezondheid in al deze aspecten. We vragen u bij aanvang een vragenlijst in te vullen. De uitkomst laat een visueel spinnenweb zien, waarin gezondheid van de mens vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. (bron; Institute for Positive Health iPH) “Positieve Gezondheid” is ontwikkeld door Machteld Huber, huisarts en gepromoveerd op dit nieuwe concept. Deze brede visie op gezondheid is een vernieuwing ten opzichte van de oude gedachten van ‘Gezondheid als afwezigheid van een aandoening’. Deze nieuwe visie zet gezondheid in een breder daglicht, dat perfect aansluit bij de visie van IBC Amstelland.

Dit spinneweb dient als gespreksinstrument en samen met u wordt het behandeltraject ingevuld. In de meeste gevallen zal 1 discipline voldoende zijn. Indien blijkt dat er op meerder aspecten van uw welzijn verstoringen naar boven komen dan kunt u binnen IBC Amstelland terecht hoeft u niet elders onder behandeling.

Onderwijs, onderzoek en ontwikkeling

Onze kennis wordt up-to-date gehouden door het bezoeken van nationale en internationale congressen, het geven van onderwijs, het houden van lezingen en participatie in wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor zijn wij in staat de zorg die we leveren te baseren op de best evidence based practice. Instellingen waaraan we zijn verbonden zijn op dit vlak:

  • VU medisch centrum
  • Nederlands Paramedisch Instituut
  • Traditional Chinese Medical Academy
  • SchouderNetwerk regio Amsterdam
  • SchouderNetwerk Nederland
  • Medisch Centrum Jan van Goyen
  • European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation

Wekelijkse orthopedische schouderpoli met Medisch Centrum Jan van Goyen

Iedere donderdag werkt Karin Hekman in het Medisch Centrum Jan van Goyen. Hier werkt zij samen met de orthopedische chirurgen Dr. M vd Bekerom en Dr. D. van Deurzen als fysiotherapeutisch consulent op de schouderpoli. De kracht van deze samenwerking zit in het stellen van een gezamenlijke diagnose en een gerichte verwijzing.

De gezamenlijke diagnose wordt door de chirurg bepaald op het gebied van structuren, bijvoorbeeld is een pees gescheurd of is het kraakbeen intact? De fysiotherapeut stelt een functie diagnose, bijvoorbeeld, is de mobiliteit of de sturing voldoende? Samen komt er een diagnose die bepalend is voor het vervolg traject. Is er meer beeldvorming of een injectie nodig, dan kan dit direct ter plaatse worden geregeld. Soms moet er een operatie volgen, maar in de meeste gevallen is een goed fysiotherapeutisch traject aan te bevelen. Karin zorgt dan voor overdracht en verwijzing naar een geschikte gespecialiseerde fysiotherapeut.